Page content

article content

Re-integratie spoor 2. 7 manieren om daar op een positieve manier mee om te gaan

Re-integratie spoor 2. De feiten op een rij van deze moeilijke opdracht.
7 manieren om daar op een positieve manier mee om te gaan

Spoor 2 re-integratie, oftewel het onderzoek naar de re-integratie mogelijkheden van een arbeidsongeschikte werknemer in een andere organisatie, is een ingewikkelde en moeilijke opdracht. Dit geldt zowel voor de werkgever als voor de medewerker.

In dit artikel wil ik een aantal handvatten aanreiken die het leed enigszins verzachten en die helpen om de communicatie te verbeteren.

Wat is het grote probleem bij spoor 2 re-integratie?

De grootste belemmerende factor voor zowel de werkgever als de medewerker is angst.

De medewerker is bang voor:

  • Inkomensverlies
  • Baanverlies
  • Statusverlies
  • Sociale netwerk verlies

De medewerker ervaart het vaak als onrecht dat hem wordt aangedaan, doordat een gezondheidsprobleem de aanleiding is voor het dreigende verlies. De medewerker ervaart gezondheidsklachten en heeft bovendien het gevoel daar financieel voor gestraft te worden.

De werkgever daarentegen is bang voor de financiële risico’s die hij ziet aankomen. Deze zijn:

  • Een loonsanctie van een jaar
  • Een WGA premie opslag bij WIA instroom
  • Een transitie vergoeding moeten betalen bij een positieve WIA beoordeling

De angst van de werkgever en van de medewerker heeft gevolgen voor de arbeidsverhouding.  Beide zullen hun eigen belang behartigen. De communicatie wordt daardoor zakelijker.

Wie beoordeelt of het onderzoek volledig is uitgevoerd?
Het UWV is de derde belanghebbende in deze opdracht. Het UWV is de inkomensverlies verzekering van de medewerker. Het UWV bepaalt of de medewerker recht heeft op een uitkering die het verlies aan inkomen minimaliseert. Dit wordt bepaald aan de hand van de werkwijzer poortwachter. In het artikel de nieuwe wet verbetering poortwachter kun je daar meer over lezen.

Het gaat dus over het inkomen van de medewerker

De grote frustratie bij medewerkers die hiermee te maken krijgen, is dat er vanuit het UWV geen aandacht is voor de gezondheidssituatie. Die frustratie is begrijpelijk. Immers, de medewerker voelt zich niet lekker en dan wordt er ook nog aan het inkomen geknaagd.

Bewustwording
Het doel van re-integratie spoor 2 is om een maximale inkomenssituatie te creëren voor de medewerker. Zolang de medewerker zich hiervan niet of onvoldoende bewust is, zal hij niet in actie komen om zijn eigen financiële toekomst gunstig te beïnvloeden.

Het klinkt niet alleen hard, het is de harde realiteit. Vandaar dat wij ons er voor inspannen om mensen hiervan bewust te maken, zodat ze een plan B achter de hand hebben voor hun werkbare leven. Er kan altijd iets gebeuren waardoor je je inkomenszekerheden kwijtraakt. Dat kan een re-organisatie zijn of een gezondheidsprobleem waardoor je (deels) arbeidsongeschikt wordt.

In het artikel 40+ en afgeschreven geef ik tips om duurzaam inzetbaar te blijven.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij re-integratie spoor 2 voor werkgevers?

Start op tijd

Je kunt op elk gewenst moment binnen de periode van 2 jaar loondoorbetaling starten met re-integratie spoor 2. Hoe eerder je dit proces met de medewerker start, hoe meer aandacht je kunt besteden aan het bewustwordingsproces en het opbouwen van de juiste mindset om tot een nieuwe inkomenssituatie te komen.

Ga voor volwaardige arbeid

Het doel is om inkomensverlies te beperken. Het uitgangspunt is dan ook het aantal uren uit de huidige arbeidsovereenkomst. Probeer voor zoveel mogelijk uren inkomsten te vinden. Dit kan bij één baan, maar ook door meerdere banen te combineren.

Blijf communiceren over het doel

Het is een moeilijke opdracht, vol met emoties, tegenslagen en teleurstellingen. Mensen voelen zich onzeker over hun toekomst en weten niet hoe hun leven er uit gaat zien. Dat is terecht. Besteed daar veel aandacht aan. Blijf motiveren en steunen en help elkaar door deze moeilijke tijd heen, door telkens het doel voor ogen te houden en daar naartoe te werken.

Verzin niet zelf de regels

De beoordeling van het totale re-integratie dossier ligt bij het UWV. Het UWV heeft een werkwijzer poortwachter ontwikkeld waarin de beoordelingskaders staan. Dat is de leidraad om mee te werken. Creatieve oplossingen zijn er wel, maar zorg ervoor dat je die goed afstemt om sancties uit te te sluiten.

Zet je frustratie opzij

Frustraties, zowel van de werkgever als de medewerker, helpen je niet verder. Het is zoals het is. Probeer daar het beste van te maken. Frustraties kosten veel energie en vooral negatieve energie die je niet verder helpen. Ze mogen er zijn. Natuurlijk want het is frusterend voor beide partijen. Wat ik in de praktijk ervaar is dat de frustratie niet op de goede manier gecommuniceerd wordt waardoor er eerder wantrouwen dan vertrouwen ontstaat. Pas daar een beetje voor op.

Re-integratie spoor 2, 7 manieren om een tot een succesvol resultaat te komen

1. Begin met een goed zoekprofiel

Een goed zoekprofiel komt tot stand door vooral menselijke waarden en vaardigheden te koppelen aan de beperkingen uit de FML (functionele mogelijkheden lijst – die opgesteld wordt door de bedrijfsarts). Ga op zoek naar persoonlijke ervaringen en onderscheidende vermogens om die in te zetten voor arbeid.

2. Zoek naar proefplaatsingen

Het belangrijkste waar het UWV naar kijkt zijn de geleverde inspanningen om tot ander werk te komen. Dus hoeveel moeite is er gedaan om een baan te vinden? Letterlijk proberen om te werken is een enorme pre. Je wordt beloond als je laat zien dat je ook echt geprobeerd hebt om bij een bedrijf taken uit te voeren.

3. Denk vanuit een relatie

Het vinden van een kans om weer te werken is een gunning. Een werkgever is ook maar een mens. Bedenk manieren die er toe leiden dat die mens achter de werkgever jou een kans gunt. Enthousiasme, representativiteit en interesse helpen bij het wekken van interesse.

4.Benader het proces op een marketing manier

Het vinden van werk is voor een medewerker niet anders dan voor een ondernemer. Een ondernemer zorgt ervoor dat hij media gebruikt om zichtbaar te zijn. Het gaat niet alleen om linkedin als platform voor een zakelijk netwerk. Onderschat de kracht van Facebook en Youtube niet. Laat je zien en mensen zien jou.

5.Wees alert op veranderingen

De belastbaarheid kan beter worden of juist verslechteren. Hierdoor kun je meer of minder taken uitvoeren. In het kader van re-integratie spoor 2 kan dat een belangrijke invloed hebben op je zoekprofiel. Overleg regelmatig als werkgever en medewerker met elkaar en benoem het als er veranderingen in de belastbaarheid zijn.

6.Durf zakelijk te zijn

Re-integratie spoor 2 is mensenwerk. Het gaat over de toekomst van mensen. Het heeft invloed op de financiële situatie van mensen. Het UWV is echter zeer rechtlijnig in het toepassen van de regels. De mensen bij het UWV zijn ook mensen die hun werk doen. De gevolgen van onvoldoende inspanningen zijn niet menselijk, maar puur zakelijk en vooral financieel.

Durf elkaar aan te spreken op de noodzakelijke inspanningsverplichtingen.

7.Toets de inspanningen

Een re-integratie spoor 2 traject is een project. Benader het ook zo. Evalueer de stappen in het proces en stuur bij om het einddoel te bereiken, namelijk een baan of een maximaal haalbaar inkomen.

Ik heb geprobeerd om je te helpen met dit lastige onderwerp, re-integratie spoor 2. Onze ervaring is dat het gaat lukken als de medewerker en de werkgever elkaar willen helpen. Accepteer de wetgeving en denk in kansen. Dan heb je in ieder geval meer mogelijkheden dan wanneer je handelt uit angst en onmogelijkheden.

Heel veel succes met de re-integratie spoor 2.

Raymond Gruijs

Comment Section

1 reactie op “Re-integratie spoor 2. 7 manieren om daar op een positieve manier mee om te gaan


Door Yvonne op 22 oktober 2017

Wederom een erg prettige manier van toelichten van een ingewikkeld proces. De positieve benadering, omdenken en elkaar aanspreken…., prima aanpak. Dank hiervoor.

Plaats een reactie


*


Klik gerust eens door onze categorieën heen: