Page content

article content

Hoe zorg je dat je niet meer aan je team hoeft te sleuren?

7 tips om tot een winnend team te komen.

Iedere keer weer vraag jij je af of het niet anders kan. Of er geen mogelijkheid is waarmee je niet voortdurend aan je team hoeft te sleuren. Als het nu eens af en toe het geval was. Maar nee, het eist voortdurend weer je energie op. Steeds weer opnieuw vraagt het aandacht en kun je onnodige brandjes blussen.

Het kost je gewoon veel te veel tijd en energie zonder dat je er een blijvend resultaat voor terug ziet. Geen investering die rendeert. En wat je ook zegt of adviseert, er wordt niks mee gedaan. Het lijkt wel of je tegen een muur staat te praten.

Misschien is het al een vast onderdeel bij de beoordelingen van je medewerkers of overweeg je dit te gaan doen. Dan heb je tenminste iets in handen om afspraken te maken waarmee je eindelijk eens komaf kunt maken met de irritatie over het nodeloos sleuren aan je team.

Is de hulpvaardigheid zoek?

Welke manager kent het niet, de hulpvaardigheid van de collega’s laat bij een duidelijk aantal te wensen over. ‘Gelukkig enkel maar bij sommige’ zou je denken maar net diegene die niet mee helpen, verpesten het voor de rest. Hoe krijg je deze personen ook hulpvaardiger?

Je mensen weten precies wat er van hun wordt verwacht en dat doen ze ook. Maar zeker niet meer dan dat. Ze lijken soms net robotten. Ze voeren de taak uit en dat was het dan. Meer mag je schijnbaar niet verwachten. De sfeer zou best wel wat beter kunnen zijn. De omgang mocht wel wat prettiger en hulpvaardiger zijn. Iets voor een ander over hebben, zoals dat in een echt team vanzelfsprekend is.

Ontbreekt er een ziel in je TEAM?

Het is net alsof er geen ziel zit in het team, ze praten niet echt met elkaar. De communicatie klopt gewoon niet. Ze doen alleen maar het hoogstnoodzakelijke en dat was het dan. Wanneer er dan iets afwijkends moet gebeuren, verstart het team als het ware. Ze kijken elkaar met een verwijtende blik aan of halen de schouders op. Een enkeling pakt het probleem dan morrend op om de klus toch te klaren en erger te voorkomen.

Er ontbreekt een wisselwerking en dat dit omzet kost is evident. Niemand loopt een pas sneller om een extra prestatie neer te zetten, alleen als ze naar huis kunnen gaan. Terwijl jij het idee hebt aan alles te voldoen en aan alles tegemoet te komen. Dat je met sommige investeringen van nieuwe machines of computers nog even wacht heeft ook zo zijn redenen. Trouwens, je hoeft toch geen verantwoording af te legen aan je personeel. Soms voelt dat gewoon zo en dat is niet prettig, dat wil je niet. Je wilt een begripvol team en het vertrouwen heeft dat het goed komt.

Je vindt ook dat je best wel wat van het team mag verwachten, je betaalt per slot van rekening een goed salaris, alles volgens de regels van de cao. Maar steeds voelt het weer alsof je zelfs voor een standaard prestatie moet bedelen. Steeds weer moet je erop wijzen dat ze moeten samenwerken om de klus sneller te klaren. Mee moeten denken wat de volgende stap in het proces is. Hoe ze deze kunnen voorbereiden, om het proces te vergemakkelijken?

En wat te denken van die teamleden die altijd te laat zijn? Dit tot ergernis van de andere teamleden die wel op tijd zijn. Hoe krijg je deze nu eens punctueel, al was het maar wat vaker op tijd? Zelf kun je ook niet altijd de eerste zijn om het te controleren, je hebt nog andere belangrijke zaken die je nog moet doen en daarnaast ben jij de baas. Jij mag dat zelf beslissen. Daarom mag je team nog wel op tijd zijn. Dan kunnen ze ook op tijd starten en hun werk goed en tijdig af hebben.

Een slecht team kost je altijd omzet!

Herken je een of meer van de bovenstaande situaties, dan wil je daar denk ik wel van af, liefst zo snel mogelijk. De kans is inderdaad groot dat het je omzet kost en het werkplezier is waarschijnlijk niet zo opperbest. Dat geldt dan niet alleen voor de manager maar voor het hele team.

Dit is goed aan te pakken. Met de juiste aanpak kun je een mooi traject bepalen waarbij je al snel resultaten ziet. Maar hou er ook rekening mee dat een grote verandering met blijvend resultaat een investering van tijd is. Ook gaat het niet vanzelf. Aandacht en focus blijven van cruciaal belang.

In de eerste plaats is het belangrijk dat wordt ingezien dat er dingen gaan veranderden. Er zal een proces op gang gebracht moeten worden waarmee dit mogelijk is. Om daar een start mee te maken geef ik hieronder zeven tips. Deze kun je zelf al toepassen in je dagelijkse gang van zaken. Ze maken ook deel uit van mijn volledige traject ONE TEaM.

 

ZEVEN TIPS:

1. Maak heldere afspraken over feedback geven.

Feedback is een belangrijke stap om te komen tot een winnend team. Ik denk zelfs dat het een voorwaarde is om te komen tot een winnend team. Maar hoe bereik je dat? Door te zeggen dat iedereen positieve en negatieve feedback mag geven? Dat werkt niet. Er is meer nodig.

Het start met:

  • Het maken van heldere afspraken.
  • Feedback moet waardevol zijn.
  • Iedereen moet feedback kunnen geven zonder aanzien des persoons én
  • Het moet zin hebben dat er feedback wordt gegeven.
  • Er moet iets mee gedaan worden.

En dat betekent niet dat iedere feedback klakkeloos wordt aangenomen. Misschien kun of wil je een bepaalde feedback niet verwerken. Dat komt zeker voor, maar wees er in ieder geval helder over, spreek uit wat je gaat doen met de geuite feedback. Ook als je er op dat moment niks mee kunt doen of het niet wenst te veranderen. Schep altijd duidelijkheid.

Een specifieke en constructieve vorm van feedback geven is niet alleen waardevol, het geeft je team én organisatie op termijn een evenwichtige bedrijfscultuur.

Je kunt kiezen dit zelf aan te pakken maar je kunt het ook in workshop doen.

2. Maak heilige agendapunten en heilige overleg momenten.

Wil je serieus een winnend team vormen met je medewerkers? Laat dit dan ook zien, laat zien dat het menens is. Hou de teugels strak voor iedereen, ook voor jezelf.

Het is van uitermate groot belang dat overlegmomenten niet worden verschoven of afgeblazen. Een overlegmoment in de vorm van een periodiek werkoverleg ligt vast en wordt niet verschoven of verplaatst. Bovendien komen er een vast agendapunt op te staan bijvoorbeeld “TEAM”. Dit agendapunt is er om team aspecten te bespreken, een team feedback dus. In dit agendapunt kan iedereen aangeven hoe het team wordt ervaren, welke beleving er is binnen het team en hoe dit gehandhaafd kan worden of verbeterd. Er wordt hier dus ook helder aangegeven hoe het probleem wordt aangepakt. Dit hoeft niet meteen een klinkklare oplossing te zijn, als maar afgesproken wordt hoe, door wie en wanneer het punt wordt aangepakt.

3. Werk met elkaar niet naast elkaar.

Een van de oorzaken van ‘het moeten blijven sleuren aan je team’ komt voort uit het feit dat er niet samengewerkt wordt maar naast elkaar. De teamleden lossen hun eigen problemen op en kijken vervolgens niet om naar de andere teamleden. Soms is het nog erger. Wanneer twee leden een verbond hebben ‘afgesproken’ en zich dan opzetten tegen andere teamleden of team-verbonden.

Soms wordt daar dan wat lacherig om gedaan, maar voor het team is dit niet goed. Wil je een winnend team dan is het team de prioriteit en niet het individu of een verbond van een aantal personen. Uit deze verbonden ontstaat vaker pestgedrag, uitsluiting en een verpeste bedrijfscultuur. Samenwerken moet maar niet om andere tegen te werken.

Het gaat hierbij ook altijd om situaties waardoor de efficiëntie snel achteruit gaat. Er wordt niet ‘voor-‘ en niet ‘na-‘ gedacht. Ieder doet zijn ding en denkt niet proactief mee hoe het proces voor en na zijn actie beter kan. De organisatie mist haar noodzakelijke ziel. Door teamleden samen het proces te laten oppakken en met feedback en het agendapunt “TEAM” het proces door te laten spitten en te verbeteren ontstaat het fundament van samenwerken.

4. Heb oprechte interesse in elkaar. Nieuwsgierig zijn naar elkaar.

Waarom moet je sleuren aan je team? Omdat er geen verbondenheid is met elkaar, is er ook geen interesse in elkaar. Iedereen doet zijn werk vanaf zijn eigen eilandje. Schouderophalend, desinteresse, snel naar huis, net op tijd binnen, maximaal de pauze benutten. Verdedigende houding aannemen wanneer het niet echt 100% over het werk gaat. Gedrag wat geen enkel team kan laten bestaan, laat staan winnen.

Interesse in elkaar is belangrijk, maar kun je niet verplichten, laat staan eisen. Oprechte interesse al helemaal niet. Het kan wel ontstaan als de manager het goede voorbeeld geeft. Neem de tijd voor je mensen, ook al kost het tijd. Dit betaalt zichzelf dubbel en dik terug met een winnend team en een prettige werksfeer. Maar verwacht niet na een enkel incidenteel praatje dat je er bent. Het moet uiteindelijk echt uit je hart komen, geven en nemen, wisselwerking en oprechte empathie is hierbij nodig. Maar er is meer: je mag ook iets verwachten, als je maar duidelijk maakt wat. Kijk dan ook niet raar op als ze iets van jou verwachten. Dan weet je dat je op de goede weg bent, er ontstaat vertrouwen. Het vertrouwen dat je aan de verwachting kunt voldoen.

5. Een team is net als een huwelijk, alleen met meer partners.

Er is dus werk aan de winkel, iedere dag opnieuw. Bij een huwelijk ga ik ervan uit dat dit uit liefde gebeurt, bij teamleden is dit niet het geval. Toch ga je een verbintenis aan met meer partners. Het hoeft geen betoog dat er aandacht wordt gevraagd. Door de bovenstaande tips te volgen ben je al een flink stuk op weg. Maar net als bij een gewoon huwelijk helpt een bosje bloemen of een uitetentje perfect. Bedenk ook waarmee je de waardering kunt laten blijken binnen je team. Ook dat is werk aan de winkel.

Misschien is dit wel de tip waar ik mee had moeten beginnen. Doe dit zeker wanneer je een nieuwe medewerker gaat werven. Bepaal eerst welke team rol je nieuwe medewerker moet vervullen. En dat is iets anders dan de functionele rol, de functie die vervuld moet worden.

Veel teams zijn opgebouwd aan de hand van de functionele rol die vervuld moet worden zonder aandacht te schenken aan de team rol die iemand vervult. Bij je partnerkeuze kijk je toch verder dan of zij kan koken en of hij de tuin kan bijhouden. Gek eigenlijk dat bij je personeel niet echt verder gekeken wordt.

Maar wat heb je hieraan bij je bestaande team? De eerste stap is het in kaart te brengen van de bestaande team rollen. Hierna kun je de juiste beslissing nemen hoe je komt tot een winnend team.

6. Hou je volledige bedrijfscultuur scherp in de gaten.

Je bedrijfscultuur, daarvan ben je als manager, als teamleider, voor het belangrijkste deel verantwoordelijk. Zie de bedrijfscultuur als iets van iedereen maar jij bent de eigenaar ervan. Dus ook de probleemeigenaar. Denk hierbij aan uitspraken als; ’je krijgt het personeel wat je verdient’. Je medewerkers nemen de normen en waarden aan die jij aangeeft. Neem jij het niet zo nauw met bepaalde zaken dan hoef je er niet raar van op te kijken wanneer je medewerkers je “goede gedrag” volgen. Maar dit is slechts één deel van het verhaal.

Het andere deel is een bepaalde verwachting. Wat verwachten je medewerkers van jou als manager. Waar verwachten ze dat de nadruk op ligt. Wat vinden ze belangrijk?

Heb je daar inzicht in of zou het goed zijn om dit te weten. Je kunt het natuurlijk vragen. Of je dan de juiste antwoorden krijgt valt te bezien. Een andere oplossing is om dit te laten uitvoeren door een onafhankelijke coach.  Kom erachter door je medewerkers aan een bedrijfscultuur onderzoek te laten deelnemen en bepaal samen het beleid ten aanzien van negen belangrijke aspecten die ertoe doen. Laat de medewerkers vertellen wat ze van je verwachten en kijk zelf wat jij ze kunt geven. Je krijgt er in ieder geval een sterker team voor terug.

7. Een klaagcultuur is vanaf nu verboden.

Klagen heeft geen zin en werkt een winnend team alleen maar tegen. Oplossen heeft wel zin. Wanneer bovenstaande zes tips in de praktijk gebracht zijn, is er niks meer te klagen. De teamleden maken het kenbaar want ze weten dat er naar ze geluisterd wordt en er ruimte is voor een adequate oplossing. Dat ze mogen komen met een opmerking die als feedback wordt gezien, waarbij ze zelf een oplossing mogen aandragen en de manager bepaalt hoe het opgelost wordt. Proactief meewerken aan een winnend team door het hele team. Het is van belang, dat iedereen ten volle meewerkt. Geen reden tot klagen meer.

Steken er na verloop van tijd toch weer de eerste tekenen van een klaagcultuur de kop op? Meteen actie ondernemen. Het wordt snel van kwaad tot erger en daarvoor heb je de bovengenoemde stappen niet gezet.

Laat ik eerlijk zijn, met het zo volledig mogelijk uitvoeren van bovengenoemde stappen bereik je ook niet een winnend team puur sang. Daarvoor is meer nodig en de vraag is ook of je dit alleen zou moeten doen, of zelf zou moeten doen. Je bent tenslotte ook een lid van het team en je hebt dus belang bij dit team.

Je volledig concentreren als team lid geeft meer helderheid, niet alleen voor jezelf maar ook voor de overige teamleden. Bovendien hoef je niet meteen te focussen op de sleuren aan het team. Daar help ik je graag mee, want dat kan zomaar mijn taak zijn in jouw team.

Succes met het vormen van een winnend team.

RUUD

Comment Section

2 reacties op “Hoe zorg je dat je niet meer aan je team hoeft te sleuren?


Door Sven van Berge Henegouwen op 14 september 2017

Goed stuk!


Plaats een reactie


*


Klik gerust eens door onze categorieën heen: