De casemanager van Baanzinnig regelt, bewaakt en motiveert

Wil je niet bezig zijn met het bewaken van de wettelijke poortwachter verplichtingen?

Zoek je ondersteuning om het dossier UWV proof te houden en overweeg je zelfs om de begeleiding van je medewerkers " uit te besteden"?

De Baanzinnig Casemanager kan je dan goed helpen om je te ontlasten met een lastige en tijdrovende taak, die energie kost en je onzeker maakt omdat het je niet vaak doet.


Wat kan de Baanzinnig Casemanager voor je doen?


 • Bewaken van de voortgang van de reintegratie
 • Bewaken van de inspanningen die de medewerker moet doen om sneller te reïntegreren
 • Overleg met de arbodienst over ervaringen op de werkvloer of andere nieuwe informatie
 • Opstellen plan van aanpak, 6 weekse evaluaties. 1e jaars evaluaties etc
 • Bijhouden dossier zodat er geen verrassingen komen bij de WIA beoordeling
 • Adviseren aan de directie om medewerker aan te spreken bij achterblijvende inspanning
 • Overleg met direct leidinggevende over uitvoering vervangende werkzaamheden
 • Adviezen van de arbodienst vertalen naar de praktijk
 • Gesprekken voeren met de medewerker over factoren die van invloed zijn op de reintegratie
 • Coachen van de medewerker om actief bezig te zijn met reïntegreren
 • Begeleiden van de medewerker bij het oplossen van sociaal maatschappelijke problemen
 • Motiveren van de medewerker om keuzes te maken om effectief en duurzaam te blijven werken
 • Faciliteren gesprekken tussen werkgever en medewerker over belemmerende, onuitgesproken zaken

Veel van deze werkzaamheden kunnen plaats vinden via telefoon, email, Skype e.d. Het heeft de voorkeur in gezamenlijkheid de verplichte documenten te tekenen en ook op de werkplek te kijken hoe de reïntegratie taken worden uitgevoerd.


Het begeleiden van medewerkers tijdens een reintegratie proces is als “lopen over een dunne lijn”. Er speelt altijd de angst voor verstoring van de arbeidsrelatie. Door de gesprekken over inspanningsverplichtingen en motivatie door een neutrale persoon te laten uitvoeren kan de manager persoonlijke aandacht blijven geven. De zakelijke aspecten kunnen in die gesprekken even buiten beschouwing worden gelaten. “ Die bespreek je maar met de casemanager van Baanzinnig”.


Wat is de investering in een casemanager Baanzinnig?

De investering in deze ondersteunende rol, casemanager Baanzinnig, bedraagt € 500,- per maand. 

De persoonlijke gesprekken op de werkvloer worden op nacalculatie gefactureerd voor 
€ 95,- per uur 

(exclusief reistijd- en kosten).


In de maandinvestering is inbegrepen:

 • Telefonische bereikbaarheid voor werkgever en medewerker
 • Overleg per mail met werkgever en medewerker
 • Toetsing inspanningsverplichtingen medewerkers
 • Dagelijkse beoordeling status dossiers
 • Overleg met de arbodienst
 • Aansturing interventie partijen
 • Onderzoeken financieringsmogelijkheden

Wat kan de voortgang van de reintegratie bespoedigen?

De medewerker begeleiden in de activitetiten die de medewerker kan doen om sneller beter, fitter, inzetbaarder etc te worden. Denk hier bij bijvoorbeeld aan toezien op de uitvoering van de opdrachten en oefeningen die de fysiotherapeut of psycholoog geven. 


Mensen die reïntegreren zijn zich niet bewust van het feit dat de werkgever tijd beschikbaar stelt om aan herstel of oplossingen te werken. Voor dit “toezicht” ontbreekt de tijd en zin waardoor terugkeer naar de werkvloer ongemerkt toch langer duurt.


Hier kan de casemanager Baanzinnig een waardevolle bijdrage aan leveren. Uiteraard naast het bewaken van de wettelijke termijnen en het “dichttimmeren” van het reintegratie dossier.


Die combinatie, begeleiden van de medewerker en bewaken van de poortwachter verplichting is het onderscheidende van casemanager Baanzinnig.


Achtergrond

De casemanager Baanzinnig heeft een opleiding genoten tot coach inzetbaarheid en coach werkplezier. 

De opleidingen zijn ISO 9001:2015 gecertiticeerd, geaccrediteerd door het BATC-KTNO. De opleiding heeft tevens het keurmerk van de NRTO ( Nederlandse Raad van Training en Opleiding) ontvangen.


Wil je wel zelf betrokken blijven bij terugdringen van het ziekteverzuim en de reintegratie, maar de dagelijkse begeleiding door mensen laten doen die daar dagelijks mee bezig zijn? Laat ons dat dan weten en we nemen contact met je op om de details te bespreken. 

Laat ons weten dat je graag wilt overleggen!