Page content

article content

Basiscontract arbodienst. Hoe voldoe je aan de verplichting, maar bovenal hoe zorg je dat het wat oplevert.

Basiscontract arbodienst.
Per 1-7-2017 zijn organisaties verplicht om een zgn. basiscontract arbodienst te hebben. In dit contract is geregeld dat je als organisatie voldoet aan de wettelijke verplichtingen uit het Arbobesluit.

De hoofdthema’s gaan over preventie en verzuimbegeleiding met als doel om ziekteverzuim te voorkomen en mensen duurzaam inzetbaar te houden.

Historisch gezien is het een “terugdraaien” van een maatregel uit 2005. Toen werd besloten om de verplichte aansluiting bij een arbodienst los te laten en bedrijven de eigen regie te geven over verzuimbegeleiding. De maatwerk- en vangnetregeling werden geïntroduceerd. Deze regelingen voorzagen in de wettelijke plicht om verzuimbegeleiding door de bedrijfsarts te laten uitvoeren. De preventiemedewerker zag toen ook het daglicht.

Waarom het basiscontract arbodienst?

De echte reden is om meer nadruk op arbeidsgerelateerde zorg te leggen. Het liefst wil men ook de reguliere gezondheidszorg beter op deze arbeidsgerelateerde zorg aan laten sluiten.

Men wil gezondheidsproblemen vanuit de werkvloer nog meer aandacht geven.

Wat houdt het basiscontract arbodienst in?

In het contract regel je zaken als

 • toegang tot de bedrijfsarts
 • de rol van de preventiemedewerker
 • het overleg met de OR

Een uitgebreide beschrijving over het basis contract arbodienst kun je hier lezen.

Wat is het gevolg voor de wet verbetering poortwachter?

Het basiscontract heeft op zich geen directe gevolgen voor de uitvoering van de wet verbetering poortwachter. Daar is door het UWV een werkwijzer poortwachter voor ontwikkeld. In het artikel:

De nieuwe wet poortwachter een kans of een risico kun je exact lezen waar je op moet letten.

De casemanager

Wist je trouwens dat deze wetswijziging nummer 64 is sinds begin jaren negentig. Ik ben vanaf die tijd bij gaan houden wat er verandert is de arbowet, het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. Het is ondoenlijk om dat allemaal bij te houden.

De manager is geen casemanager.

De manager is vaak belast met het bewaken van alle deze wetswijzigingen. Niet letterlijk natuurlijk, maar de manager waakt wel of aan de wettelijke verplichting voldaan wordt. Daarnaast is zijn tweede taak om de medewerker te begeleiden in terugkeren naar het werk. Het is een logische taak, maar in de praktijk vaak onuitvoerbaar.

Waarom is casemanager zijn geen manager rol

Het nastreven van reintegratie verplichtingen kan een negatieve invloed op de arbeidsrelatie hebben. Tijdens het reintegratie traject maar zeker ook daarna.

 • Wat is het gevolg van deze situatie?
 • De manager heeft een taak maar is onzeker
 • De manager wil ook dat er weer productie gemaakt wordt
 • De manager wil niet aangesproken worden op UWV sancties
 • De terugkerende medewerker ontwikkeld enige angst naar de toekomstige samenwerking
 • De teruggekeerde medewerker heeft de reintegratie als negatief ervaren
 • De teruggekeerde medewerker begrijpt de manager niet meer.
 • Wanneer gaat het goed? Als de manager niet teveel aandacht aan de medewerker geeft of als de manager juist heel zorgzaam voor de medewerker is.

In beide gevallen staat het bedrijfsbelang onder druk. Een hele lastige spagaat dus, die het bijna onmogelijk maakt om de belangen van alle betrokkene te dienen.

Een tweede probleem waar de manager voor staat is om het gedrag van de medewerker te beïnvloeden. Tijdens het normale werkproces is dat al moeilijk genoeg. Laat staan als er sprake is van een ziekmelding.

Kortom genoeg redenen om deze specialistische taak uit te besteden aan een onafhankelijke coach. Een specialist die enerzijds de wettelijke verplichtingen bewaakt en anderzijds de medewerker motiveert om alles te doen wat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar de werkvloer.

De preventiemedewerker

De preventie medewerker heeft als taak om verzuim- en preventiebeleid te maken en dit beleid te vertalen naar de werkvloer. Helaas maar begrijpelijk blijft het letterlijk bij maken van beleid. Hoe komt het toch dat we preventie belangrijk vinden maar er toch meer over praten dan mee bezig zijn.

Welke preventie maatregelen zijn verplicht?

De bekendste is de risicoinventarisatie en evaluatie. Iedere organisatie dient zo’n RI&E te hebben en deze jaarlijks bij te stellen. De RI&E inventariseert risico’s en adviseert beheersmaatregelen om die risico’s te bepreken.

Het uitvoeren van een RI&E is specialistisch werk waarvoor veel kennis noodzakelijk is. Dan kun je er niet maar even bij doen. De hoger Veiligheidskundige, de arbeidshygienist en de arbeid- en organisatie deskundige zijn de erkende preventisten conform de arbowet. De preventiemedewerker is veel meer een procesbewaker, eigenlijk ook een casemanager maar dan op het gebied van preventie.

Hoe check je of je voldoet aan alle eisen?

 1. Download de checklist van de brancheorganisatie

Bekijk onderstaand schema waarin je de verschillende onderdelen van de RI&E kunt zien.

 1. Beoordeel of de huidige mensen deze taak leuk vinden om te doen
 2. Beoordeel of ze tijd genoeg hebben om deze taak erbij te doen
 3. Beslis of je deze taken uit gaat besteden aan specialisten die het sneller en beter kunnen

Ik ben het volledig met je eens dat er veel MOET! Terwijl je liever samen met je mensen wilt bouwen aan een mooie toekomst van het bedrijf en de mensen. De kunst is dus om deze verplichting om te buigen naar een geschenk. Hoe Baanzinnig dat doet kun je hier lezen.

Heel veel succes

Raymond Gruijs

Comment Section

1 reactie op “Basiscontract arbodienst. Hoe voldoe je aan de verplichting, maar bovenal hoe zorg je dat het wat oplevert.


Plaats een reactie


*


Klik gerust eens door onze categorieën heen: