Baanzinnige werkgever

Wil je een BAANZINNIGE werkgever worden...

...en samenwerken met gezonde, betrokken en klantgerichte medewerkers?

BAANZINNIG WERKEN voor bedrijven


Ben je op zoek naar manieren om de mensen in je team of bedrijf gezond en gelukkig te houden? Wil je de medewerkers graag helpen om met plezier naar hun werk te gaan? Zodat ze in staat zijn harmonie te vinden in werk en privéleven?
Wil je ze direct helpen om een duurzame balans te creëren tussen werk, inkomen en gezondheid?

Dan biedt Baanzinnig werken je absoluut de handvatten om daar op een eenvoudige manier in te voorzien.


De wetenschap is er duidelijk over. Gelukkige mensen zijn gezonder, productiever en minder vaak ziek.


We weten ook dat aanpassingsvermogen een belangrijke randvoorwaarden is om angst & stress te voorkomen in periodes van verandering.


Hoe kun je als bedrijf aandacht besteden aan het geluk en de gezondheid van je mensen zonder dat je inbreuk maakt op hun privéleven?


Hoe kun je ze laten weten dat je ze enerzijds wilt helpen en anderzijds bewust wilt maken van het zakelijke belang van goed functioneren?


Deze spagaat is zeer herkenbaar. 

We zien bedrijven worstelen met dit thema. Er wordt aandacht besteedt aan preventie, duurzame inzetbaarheid en werkplezier, maar het zijn vaak momentopnames en losse projecten.

Er wordt bijvoorbeeld 1x per jaar voorlichting gegeven over vitaliteit. Of er worden “markten” georganiseerd waar medewerkers informatie kunnen inwinnen. Het lidmaatschap bij de sportschool wordt gefaciliteerd.


Allemaal goede initiatieven. Echter vaak met een te vrijblijvend karakter.


 • Hoe kun je mensen motiveren om daadwerkelijk na te denken over werkplezier en werktoekomst, zodat ze kunnen blijven doen wat ze het liefste doen? 
 • En hoe maak je ze er tegelijkertijd van bewust dat ze zichzelf misschien wel ruim 40 jaar van inkomen zullen moeten voorzien? 
De roep om een systeem dat onderdeel is van het dagelijks werk is groot.


Een systeem dat aan duidelijkheid en meetbaarheid niets te wensen over laat, en dat mensen in de gelegenheid stelt om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor een optimale invulling van de arbeidsovereenkomst.


Baanzinnig werken voor bedrijven voorziet in deze behoefte.


Ik vertel je graag hoe Baanzinnig werken voor bedrijven een oplossing kan bieden om: • ziekteverzuim te voorkomen
 • medewerkers met plezier te laten werken
 • het management tijd te besparen
 • het aanpassingsvermogen van mensen te vergroten en
 • ze te helpen keuzes voor geluk te maken
 • een persoonlijke balans te creëren tussen werk en privé
 • medewerkers tijdig te laten switchen naar passende functies
 • teams beter te laten presteren

Mensen willen het altijd goed doen!
Geef ze de hulp en kennis om dat mogelijk te maken

Wat is Baanzinnig werken?

Baanzinnig werken is een manier van samenwerken en een manier van leven.

Samenwerken doe je met mensen die bij je passen en op een plek waar je je gewaardeerd voelt.


Samenwerken kent echter ook een zakelijk aspect. Immers, zonder arbeidsovereenkomst is er geen basis voor samenwerken.


Binnen Baanzinnig werken voor bedrijven zijn er handige en praktische formules ontwikkeld om alle factoren die van invloed zijn op het werkplezier en de inzetbaarheid, bespreekbaar te maken. 


Met deze formules voorkom je verrassingen en kun je vroegtijdig bijsturen om problemen te voorkomen. Zowel voor de medewerker als voor het bedrijf.


Voor wie is Baanzinnig werken bedoeld?

Baanzinnig werken is bedoeld voor organisaties die inderdaad graag op alle niveau’s van de organisatie met elkaar willen samenwerken. Dat betekend dat alle mensen, in hun rol, Baanzinnig werken gaan ontdekken en toepassen.


 • De HR manager leert de menselijke bronnen (Human Resources) aan te zetten
 • De manager leert Baanzinnig managen
 • De medewerker leert Baanzinnig werken 


Hoe kun je zonder moeite Baanzinnig werken implementeren?

Baanzinnig werken is een manier van leven. Een manier van leven die op een natuurlijke manier een automatisme moet gaan worden. Een automatisme dat helpt om beter om te gaan met:

 • veranderingen
 • ongelukkige communicatie
 • gezondheidsproblemen
 • ingrijpende privé gebeurtenissen
 • Het is een manier om
 • geen last meer te hebben van negatieve ervaringen
 • geen angst meer te hebben voor inkomensverlies
 • geen twijfel meer te hebben over eigen mogelijkheden

Het is een proces waardoor mensen:

 • leren voor zichzelf te kiezen
 • leren hun dromen waar te maken
 • ontdekken waar hun talenten liggen
 • ontdekken dat ze gehoord worden
 • ervaren dat hun mening een bijdrage levert
 • ervaren dat initiatief gewaardeerd wordt

Het is geen utopie, maar een omgangsvorm. Het is een methode gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over psychologie en leiderschap. Het is een praktische manier om te zorgen dat mensen gelukkig en gezond blijven. 

We trainen en begeleiden mensen ( groepen en individueel) om te doen wat het liefste doen, in een omgeving die het beste bij ze past, waardoor ze met meer plezier hun werk doen en gelukkiger zijn, zodat ze meer waarde toevoegen aan collega's en klanten.

Wil je een ook een BAANZINNIGE werkgever
zijn, blijven of worden?