Page content

article content

De reïntegratie stagneert: 7 stappen om de reïntegratie weer vlot te trekken

Reïntegratie goed laten verlopen kost veel tijd, moeite en geld. Daarom is het frustrerend als de communicatie over de voortgang van de reïntegratie moeizaam verloopt. Je voelt als werkgever de dreiging van een sanctie van het UWV maar weet niet wat je nog kunt doen om die te voorkomen. Dit artikel geeft je inzicht in factoren die de reïntegratie belemmeren en laat je zien welke 7 stappen er nodig zijn om de reïntegratie weer vlot te trekken.

Waardoor verloopt de reïntegratie niet goed?

Als werkgever probeer je er alles aan te doen om een sanctie van het UWV  voor te zijn. Daarbij heb je de hulp van de zieke medewerker nodig en precies daar gaat het nog wel eens mis. De medewerker staat op de rem en het reïntegratieproces loopt vertraging op. Er zijn verschillende factoren die de reïntegratie van de medewerker in de weg kunnen staan.

De meest voorkomende oorzaken van een niet goed verlopende reïntegratie zijn:

 • Niet opvolgen van adviezen van de bedrijfsarts
 • Niet intensief alle behandelvormen benutten die er zijn
 • Onvoldoende zoeken naar ander werk bij andere werkgevers
 • Niet serieus proberen om meer uren te gaan werken

Voordat ik de 7 stappen die het reintegratieproces weer vlottrekken behandel wil ik ingaan op wat er nu precies ten grondslag ligt aan bovengenoemde oorzaken. Het is goed om inzicht te krijgen in de motieven van de medewerker die op de rem staat. Een aantal belangrijke factoren stip ik hieronder aan:

 1. Angst

Met name de angst voor inkomensverlies weerhoudt  de medewerker ervan om in actie te komen. Eigenlijk is dat tegenstrijdig, want medewerkers zouden zich juist moeten inspannen om hun inkomen te behouden. Lees daarover meer in de blog: Hoe kun je als medewerker je reïntegratie als een cadeau zien.

2. Gebrek aan kennis

Onwetendheid over de rechten en plichten speelt bij zowel de werkgever als bij de medewerker vaak een rol bij het vastlopen van de reïntegratie.

3. Rustig aan doen

Vanuit de opvoeding leeft bij veel mensen het idee dat je rustig aan moet doen als je ergens last van hebt. Ook die gedachte is een belemmerende factor. Mensen met deze overtuiging zullen, wanneer zij zich niet in staat voelen om te werken, exact dat gaan doen: rustig aan. Rustig aan doen staat haaks op de reïntegratie doelstellingen, namelijk het activeren en motiveren van de medewerker richting herstel en het bevorderen van deelname aan het arbeidsproces.

4. De gedachte dat geld wel blijft wel komen

Medewerkers verwachten dat het geld op de één of andere manier wel op hun bankrekening blijft komen. Zolang de medewerker financiën het salaris blijft overmaken komt er inderdaad geld op de rekening maar dat is zeker geen vanzelfsprekendheid. Op een bepaald moment stopt de doorbetaling van het loon en wordt het begrip loonsanctie toegepast. Daarover vertel ik meer in deze blog.

Het idee dat ziekteverzuim de werkgever niets kost

Er zijn medewerkers die denken dat ziekteverzuim de werkgever geen geld kost. Immers, denken ze: “Ik zit toch in de ziektewet?”. Dit is een mythe. De ziektewet bestaat als zodanig al niet meer sinds 1996. De ziektewet is ooit bedacht toen er nog collectief premie werd betaald en de loondoorbetalingen door de uitvoeringsinstanties werden overgenomen. Sinds 1996 is de werkgever verplicht het loon 2 jaar lang door te betalen.

Er is alleen nog sprake van sprake van ziektewet:

 • Als iemand ziek uit dienst gaat
 • Bij arbeidsongeschikt als gevolg van een zwangerschap
 • Bij arbeidsongeschikt als gevolg van een orgaandonatie

Met andere woorden, voor reguliere ziekmeldingen en reïntegratieprocessen bestaat de ziektewet niet meer.

Hoe kun je het reïntegratieproces eenvoudig maken?

Je kunt als werkgever een aantal dingen doen om het reïntegratieproces te vereenvoudigen.

 • Maak duidelijke afspraken
 • Leg deze afspraken vast
 • En leef ze na
 • Leg vast welke consequenties verbonden zijn aan het niet naleven van de afspraken

Welke afspraken moet je minimaal maken om het reïntegratieproces eenvoudig te maken?

Spreek met de medewerker af om:

 • de volledige beschikbare inzetbaarheid voor arbeid te benutten

En om alle:

 • mogelijkheden te benutten om beter te worden
 • dingen te laten die de reïntegratie vertragen of belemmeren
 • veranderingen direct te bespreken en vast te leggen

Wat kun je doen als de medewerker niet meewerkt aan de reïntegratie? 

De 7 stappen om de reïntegratie weer vlot te trekken

Stap 1: Ga zo snel mogelijk met elkaar in gesprek

Blijf de verantwoordelijkheden benoemen en achterhaal wat de oorzaak is dat de verantwoordelijkheden niet worden genomen. Maak nieuwe werkafspraken zodat het wel gaat gebeuren.

Stap 2: Maak een reïntegratie overeenkomst

Een reïntegratie overeenkomst is een document dat vastlegt wat de wederzijdse verantwoordelijkheden en inspanningsverplichtingen zijn. Dit document stel je op vanaf week twee of drie, zodra duidelijk wordt dat terugkeer naar werk waarschijnlijk langer gaat duren. Hier kun je een voorbeeld van zo’n reïntegratie overeenkomst aanvragen.

Stap 3: Bespreek activiteiten uit het dagelijks leven

Als werkgever mag je niet over medische zaken praten met je medewerker. Dat hoeft ook niet. Je kunt wel met elkaar praten over de activiteiten als zitten, staan, fietsen, TV kijken, wandelen, autorijden etc. In essentie is dat ook wat je wilt weten. Wat kan iemand en hoe kun je dat vertalen naar taken op het werk.

Stap 4: Maak er een werkopdracht van

Doe dingen die aansluiten bij wat mensen gewend zijn. Als ze het uitvoeren van een werkbon of opdracht kennen, maak dan gebruik van een zogenaamde reïntegratie werkbon of opdracht.. Leg vast wat een medewerker in een vastgestelde periode gaat doen om te werken aan zijn herstel en reïntegratie.

Stap 5: Wees meelevend, maar blijf het zakelijk zien

Net zoals je geïnteresseerd bent in het functioneren van mensen, ben je geïnteresseerd in het reïntegratie proces. Je vraagt naar de thuissituatie en toont interesse in andere aspecten die van invloed zijn. Blijf daarbij zakelijk en duidelijk want er is een opdracht te vervullen met een deadline. Het spreekwoord: Zachte heelmeesters maken stinkende wonden is bij reïntegratie zeker van toepassing. Toelichten

Stap 6: Verbind consequenties aan het niet nakomen van afspraken

Als een medewerker zijn afspraken niet nakomt gelden er wettelijke kaders om de medewerker aan te spreken, namelijk:

 1. Loonopschorting
 2. Loonstop
 3. Ontslag

In een andere blog leg ik deze begrippen uit.

Stap 7: Zorg voor een goed dossier

Reïntegreren is een serieuze bezigheid. Leg daarom alle afspraken vast en laat ze ook door de medewerker ondertekenen. De gedachte die je mogelijk hebt dat je daarmee de medewerker niet vertrouwt, is een weerslag van je eigen mindset. Het heeft niets met een gebrek aan vertrouwen te maken. Je maakt afspraken over een project dat je met elkaar tot een goed einde wilt brengen.

Je kunt de vastgelopen reïntegratie het beste vergelijken met het doen van een project.

 

 

Comment Section

0 reacties op “De reïntegratie stagneert: 7 stappen om de reïntegratie weer vlot te trekken

Plaats een reactie


*


Klik gerust eens door onze categorieën heen: