Baanzinnig opleidingen voor meer inzetbaarheid en werkplezier

Als leren leuk is, willen mensen zich graag ontwikkelen

Train je team mogelijkheden

Baanzinnig HQ

HQ staat voor Human Quality en is het vlaggenschip van Baanzinnig om organsiatie te helpen met inzetbaarheid, bevlogenheid en werkplezier. Het is een online programma waarmee functionarissen nieuwe rollen leren binnen bestaande functies om daarmee het certificaat Baanzinnig HQ te behalen. Dit certificaat staat voor een excellente organisatie. Een organsiatie van enthousiaste mensen in een energieke organisatie. 

Coach Inzetbaarheid 

De opleiding coach inzetbaarheid is speciaal voor HR managers en OR leden zodat ze meer concrete handvatten hebben om de oorzaak van afgenomen inzetbaarheid te objectiveren en een beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid van de tekentafel ook daadwerkelijk naar de werkvloer te brengen.

Coach Werkplezier

De opleiding coach werkplezier is speciaal voor preventiemedewerkers (en HR medewerkers en OR leden) zodat ze daadwerkelijk op de werkvloer gedrag van mensen kunnen be├»nvloeden. Zij leren tevens om praktische oplossingen te vinden die leiden tot een groeicultuur waar medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien. 

Certificaat Duurzame inzetbaarheid

We gaan de uitdaging aan om een nieuwe norm neer te zetten. Net als VCA een uiting is van bewustwording over veiligheid, willen met het certificaat duurzaam inzetbaarheid medewerkers helpen om tot hun pensioen gerechtigde leeftijd in staat te blijven inkomen te verdienen. De medewerker die kan dit certificaat kan laten zien heeft een grote voorsprong in de arbeidsmarkt omdat dit certifcaat laat zien dat iemand bewust leeft om met plezier te kunnen blijven werken. 

Baanzinnig werkplezier

Medewerkers zijn vaak angstig om nieuwe stappen te zetten en te ontdekken waar ze nu blij van worden. De training Baanzinnig werkplezier helpt ze om die inzichten te krijgen en geeft ze handvatten om 255 werkdagen per jaar met plezier en in goede gezondheid te kunnen werken. 

Leren re-integreren 

Re-integreren is een vak apart. Als je (gelukkig) nog nooit met een re-integratie proces te maken hebt gehad is het logisch dat je afwachtend bent en je focus legt op je gezondheid en herstel. Echter als je leert wat je wel allemaal kan en weet hoe je in een goede balans kunt opbouwen zal je sneller en met een blijvend resultaat weer lekker kunnen werken. 

Keurmerk opleidingen

De training en opleidingen van Baanzinnig voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. We zijn trotse houder van het keurmerk van de 

Nederlandse Raad van Training en Opleiding (NRTO) en zijn ISO 9001-2015 gecertificeerd. Lees hier verder over de kwaliteiteisen, de gedragscode en de algemene voorwaarden.

Laat ons weten 
waar je naar zoekt!