Van Verzuim naar inzetbaarheid en bevlogenheid

Van verzuim naar Inzetbaarheid

Overzicht dienstverlening voor preventie en verzuimbegeleiding

De 6 fases van een ziekmelding

Ontdek op welk moment je het beste invloed kunt uitoefenen.

We zijn van toegevoegde waarde ter voorkoming van verzuim, 
en in de eerste 6 weken van verzuim!

€ 397,-

Inzetbaarheidsgesprek, -onderzoek

Wat KAN en MAG een medewerker? Wat is de oorzaak dat een medewerker mindert functioneert? We hebben zorgen of de medewerker wel in staat blijft om zijn werk te kunnen blijven doen. Al deze en vele andere vragen worden beantwoord door het inzetbaarheidsonderzoek. De coach inzetbaarheid is gespecialiseerd in het analyseren van alle factoren die van invloed zijn op het functioneren van een medewerker en in het objectiveren zonder te medicaliseren. 

Met de resultaten van dit onderzoek kunt u met uw medewerker verder in gesprek over de toekomst of kunt u de bedrijfsarts vragen een aanvullende medische beoordeling te doen. 

€ 395,- p.m.

Onderzoek re-integratie spoor 2

Het onderzoek naar de reintegratiemogelijkheden spoor 2 vraagt om specifieke expertise en empathisch vermogen om enerzijds de medewerker te ondersteunen naar een nieuw werktoekomst. Anderzijds dient de werkgever geholpen te worden om te voldoen aan de eisen die het UWV stelt aan een onderzoek naar spoor 2.  De coach inzetbaarheid van Baanzinnig is opgeleidt om deze 2 belangen te dienen en uit te voeren. 

vanaf € 395,-

Basiscontract arbodienstverlening

Per 1-7-2017 is een bedrijf wettelijk verplicht om een basiscontract bij een gecertificeerde arbodienst te sluiten. In dit basis contract is geregeld:

- de verzuimbegeleiding

- de mogelijkheid tot uitvoering van een RI&E

- de mogelijkheid tot uitvoering van gezondheidskeuringen


Baanzinnig voorziet in deze verplichting. Dit zijn echter randvoorwaarden voor een beleid gericht op preventie, inzetbaarheid en werkplezier. In het basiscontract krijgt iedere werkgever toegang tot een volledige trainingsomgeving om haar managers en medewerkers te ondersteunen bij preventie, inzetbaarheid en werkplezier.


Het basiscontract is een prijs per maand met een staffel naar omvang van het bedrijf. 

€ 397,-

Inzetbaarheidgesprek bij ziekmelding

Als een medewerker zich ziek meldt wil je graag weten of je kunt helpen en wat de belastbaarheid en inzetbaarheid is. Een inzetbaarheidsgesprek is de manier om daar achter te komen. Lees verder wat dit inhoudt.