Baanzinnig

HOU JE VAN JE MENSEN? 

Wil je ze helpen om inzetbaar te blijven en dat ze met plezier hun werk doen?

Dan ben je hier op de goede plaats! 

Baanzinnig is een opleidingsbedrijf en arbodienst die de "standaard taken" van een arbodienst kan uitvoeren, maar zich vooral richt op het coachen van mensen naar  
inzetbaarheid, werkplezier en preventie

Baanzinnige mogelijkheden voor
inzetbaarheid & werkplezier

Inzetbaarheid
Objectiveren

Wil je weten  wat de reden is dat mensen wel thuis taken kunnen doen maar niet op hun werk, vraag dan een inzetbaarheidsonderzoek aan en ontdek wat wel KAN en MAG.
Een inzetbaarheidsonderzoek geeft ook inzicht welk risico de medewerker loopt om (langdurig) ziek te worden.


Reintegratie
Spoor 2

Reintegratie spoor 2 is een kans om medewerkers in de gelegenheid te stellen een nieuwe werktoekomst op te bouwen en het verlies aan inkomen tot een minimum te beperken. We coachen de medewerker en bewaken de poortwachter verplichtingen.Certificaat
Werkplezier & DI 

Medewerkers die het certificaat werkplezier en duurzame inzetbaarheid hebben behaald, geven blijk van het bewustzijn van hun eigen ver-antwoordelijkheid om, een gezonde manier,  in staat te blijven hun eigen inkomen te verdienen.  Zij verhogen tevens hun kansen in de veranderende arbeidsmarkt.

Coachen
medewerkers

Als iemand niet geleerd heeft om de regie over z'n leven te nemen kun je het hem ook niet verwijten. Help medewerkers om te gaan met veranderingen en levensgebeurtenissen en leer ze om keuzes te maken zodat met plezier hun bijdrage aan het bedrijf blijven leveren.Download de GRATIS masterclass
Wet Verbetering Poortwachter

Ontdek hoe je met minder tijd en kosten een medewerker snel kunt laten reintegreren en duurzaam inzetbaar houdt.

Baanzinnige ondersteuning voor werkgevers 

Basiscontract

Arbodienst

Per 1-7-2017 dien je als bedrijf een basisconstract arbodienst te hebben. Wij bieden dat inclusief preventie tools voor management en medewerkers. 


Preventie &
Casemanager 

Wil je de verplichte taken van de preventiemedewerker uitbesteden en iemand hebben die het casemanegement voor je uitvoert? 

 


Certificaat
Beste
werkgever

Met het certificaat Beste Werkgever laat je zien dat je alles in het werk stelt om werkplezier en duurzame inzetbaarheid optimaal te faciliteren.

Opleiding HR, OR, manager

Ontdek hoe je als HR. OR en management invloed kunt uitoefenen op de (duurzame) inzetbaarheid van de medewerkers en ze juist ook kunt helpen om zelf hun invloed te benutten. 

RI&E

De Risico-inventarisatie en evaluatie is een belangrijk instrument om je risico's op uitval te onderzoeken en te beheersen. Ontstijg het denken over een verplicht "nummer" en maak er een vast onderdeel van je bedrijfsvoering van. 

WIJ ZIJN BAANZINNIG !

Training voor managers

Ontdek hoe je niet meer gefrustreerd hoeft te zijn over minder functionerende of verzuimende medewerkers. 

Meestal is er iets totaal anders aan de hand en kun je eenvoudig het probleem oplossen.

Arbodienst en opleidingsbedrijf voor 

Baanzinnige werkgevers

Baanzinnig is een gecertificeerd en geacrrediteerd opleidingsbedrijf, en een landelijke gecertificeerde arbodienst  welke zich richt op werkgevers met een positief mensbeeld die medewerkers willen ondersteunen hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen toekomst en inkomen.